Müşterek İpotek: Birden çok taşınmazın aynı borç için ipotek edilmesidir (TST.32).