Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir.