Tapu işlemi, alıcı ve satıcı tarafından ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştirilir. Alıcı veya satıcı bir sebeple gelemezlerse, noterden yetki verdikleri vekilleri de onlar adına alım satım yapabilir. Kredi kullanılıyorsa bankayı temsilen ipotek işlemlerini ve ödemeyi yapmak üzere bankanın avukatı da hazır bulunur. Tapu işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı, satış bedeli üzerinden binde 15 oranında ayrı ayrı tapu harcı öderler. Örneğin 100.000 YTL’lik bir alım satımda tapu harcı, her iki taraf için de 1.500 YTL’dir. Bundan başka satıcı 68 YTL civarında döner sermaye harcı da öder. Tapu dairesinde yapılan satış esnasında izlenecek yol şöyledir: 1) İlgili kişi gerekli belgelerle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat eder. 2) Başvuru fişi düzenlenir, tapu harçları müdürlükçe tahakkuk edilip, ilgili bankalarca tahsil ettirilir. 3) Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi, akitli işlemlerde resmi senet tanzim edilir, ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzalanır. 4) Düzenlenen belgeler (tapu senedi, ipotek belgesi vb.) tasdik edilerek ilgiliye verilir.