Yıllık toplam 2.600 liranın üzerinde konut kirası geliri elde edenler, yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek bu kazançları üzerinden vergi ödemek zorunda. Yıllık işyeri kira gelirleri 22.000 lirayı aşanlar da vergi ödemek zorunda.