Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır.