Bir gayrimenkulün belli ölçütlere göre gerçek fiyatının belirlenmesi.