Mevzi İmar Planı: Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik altyapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır.