Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi. Son döneme ait, su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinde biri adına düzenlenmiş olmalıdır.) Gelir durumunu gösterir belge. Ücretliler için: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge. Serbest meslek sahipleri için: Vergi levhası. Şirket ortakları için: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi. Gayrimenkul geliri beyan edenler için: Tapu aslı ve fotokopisi. Emekliler için: Hesap cüzdanı. Ayrıca satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi.