Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.