Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin izinsiz olarak ve herhangi bir hukuki nedene dayanmaksızın kullanıldığının tespiti üzerine kullanıcılardan alınan bedele ecrimisil deniliyor.