Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir.