İmar planında iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerler arsa vasfını kazanır?