1. Soru : Aynı ada içerisinde ayrı uygulama olmaz

    Malumlarınız olduğu üzere; 02 Nisan 2013 tarihinde kıyı kanununda bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu değişiklik ile yapılaşma mesafesi kıyı kenar çizgisine 50 m olarak belirtiyor. Sorum şu: Kıyı kenar çizgisine 100 metre sınırı içinde kalan (72. metrede başlayıp, 94. metrede biten 330 metrekare (15.40 X 21.45 m) ölçülerinde bir arsam var. İkinci 50 metrelik dilim içinde kalan bu arsama yapı izini çıkmış oluyor mu? Diğer taraftan bu arsamın bulunduğu ada, aynı ölçülerde 8 parselden oluşmuş. Bana bitişik arka 4 parsel de yapı izini (% 40 - 3 kat) var. Benimle birlikte yan yana (ön parseller) 4 parsel 100 m sınırı içinde kalıyor diye belediyece bu güne kadar imar izini yok dendi. Aynı ada içinde farklı 2 uygulama olur mu? Belediyece yapılan bu uygulama doğru mu? İdare mahkemesine gitmemi önerir misiniz? Kaldı ki ada içinde mevzuata uygun 4 parselde konut var, % 50 yapılaşma emsal olur mu? Cevaplarınız için teşekkürler.

    Cevap :

    Sayın Mehmet Demirhan: 1- Emsal uygulaması geçerlidir. 2- Kıyı kenar çizgisi baz alınmayıp, 100 metre (sahil bandı) göz önüne alınarak cevap verilmiş. 3- % 50 emsal örnek teşkil eder. Siz belediyeye yazılı başvuru yapınız. Alacağınız cevap menfi olursa, bu cevaba istinaden, idare mahkemesine gidersiniz. Aynı ada içerisinde ayrı uygulama olmaz. Eski bir belediye başkanı olarak yeni ve keyfi uygulamalara aklım ermiyor!...