Satış işleminin gerektirdiği diğer belgelerin yanında, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir. 1) Tapu senedi 2) Kimlik belgesi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 3) Temsil halinde , temsile ilişkin vekaletname 4) En geç 6 ay önce çekilmiş 6x4 cm ebadında vesikalık fotoğraf 5) Kişinin vergi sicil numarasını gösteren belge (vergi kartı) 6) Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK) 7) Vatandaşlık numarası