Konut kredisi borcunun ilk taksitin ödenmediği durumda bankalar iadeli taahhütlü bir mektupla ihbarname göndererek uyarıda bulunuyor. Tüketici bu ihbarnameye rağmen bunu izleyen ikinci taksiti de ödemezse, banka bu kez noter kanalıyla ihtarname göndererek iki taksitin de ödenmesini talep ediyor. İhbarname ve ihtarnameler tüketicinin krediyi kullanırken gösterdiği tebligat adresine yapılıyor. İkinci taksitin ödenmemesi ve ihtarnamenin çekilmesinin ardından, banka 1 ay bekleme sürecine giriyor. Bu sürede de bir ödememe yapılmaması halinde banka bu kez yine noter kanalıyla ihtarname çekerek, bu kez kredinin tamamının ödenmesini isteme hakkına sahip oluyor. Bunun peşi sıra banka alacaklarıyla ilgili yasal süreçleri (konuta el koyma, konutu satışa çıkarma ve haciz gibi) başlatabiliyor.