2007 yılından önce alınan gayrimenkullerin dört yıl, bu tarihten sonra alınanların ise beş yıl içinde satılması durumunda elde dilen kazanç değer artışı kabul edilir ve bu bedel üzerinden gelir vergisi alınır. Bu tarihlerden sonra satılacak gayrimenkullerde ise elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun bu gelirler için beyanname verilmez ve vergi ödenmez.