Tıpkı diğer gayrimenkulleri edinirken dikkat etmemiz gereken noktalar olduğu gibi, devremülk edinirken de dikkatli olmamız gereken hususlar var. Peki devremülk nedir? Kısaca, satın almak istenilen mülkün tamamı ile kullanımı değil de belirli bir işletim sistemi içerisinde yılın belirli dönemleri kullanım hakkı verilmekte ise bu sisteme devremülk denir. Fakat burada iki ayrı sistem söz konusudur. Devremülk alabildiğiniz gibi, tatil de satın alıyor olabilirsiniz. Devremülk alımında, mülkün tapusuna sahip olunmakla beraber devre tatillerde bambaşka bir durum söz konusudur. Burada ilgili binanın belirli bir süre için kullanımı satılmaktadır, yani bir nevi kiralama söz konusudur. Dolayısı ile satın almak istediğiniz tatilin kişiye ait bir taşınmaz olarak mı yoksa 20-30 yıl gibi uzun ama belirli bir süre ile kısıtlı olarak sunulan tatil hakkı olarak mı satıldığının araştırılarak durumun öğrenilmesinde büyük faydalar vardır. Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Peki müşterek mülkiyet hakkı nedir? Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı kurulabilir. Bu hakka Devre mülk hakkı denir.