maritbet girişmaritbet
Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun ile Yeni Konut Finansman Programı'nın genel çerçevesi belirleniyor, program kapsamındaki katkıların sınırları ve ceza hükümleri düzenleniyor.

Buna göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

İlk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30'luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı veya tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

Katkıların geri ödemesi

Düzenlemeye göre, belirlenen kamu bankası, her ayın ilk beş iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ilişkin toplam katkı tutarını bir icmal listesiyle Bakanlığa bildirecek. Bakanlık talep edilen katkı tutarını, bildirim yapılan ayın 15'ini takip eden ilk iş günü bankaya aktaracak. Bu katkının aktarım günü ile finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aynı gün olarak belirlenecek.

Katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak. Bankaların, geri ödeme tutarlarını katkıdan yararlananlara rücu etme hakkını kullanması durumunda geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.

Geri ödemelerin, katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın, tam ve zamanında Bakanlığa aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu olacak. Geri ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı geri ödemeleri, hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek. Bu kapsamda finansmanlara ilişkin icra takip sürecinin başlatılması durumunda, hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa verilmek üzere, belirlenecek bankaya aktarılacak.

Taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30'unu aşan ancak finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında, ilgili ayda alınması gereken anapara ve faiz oranı/kar payı tutarı, kalan anapara üzerine eklenerek ertelenebilecek.

Bu finansmanların vadesinden önce kapanmasının talep edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilecek. Bu hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Taşınmaz 5 yıl devir ve temlik edilemeyecek

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek, satış vaadine konu edilemeyecek.

Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda devir, temlik ve satış vaadine konu edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre verilecek idari para cezası tutarları 10 kat artırılarak uygulanacak. Bu tutar, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının doğru ve tam hesaplanmasından ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.

Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5'i kadar idari para cezası uygulanacak.

Yüklenicilere yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, finansmana konu konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası kesilecek.

Bankalar tarafından sağlanacak finansmana ilişkin tutar, vade, faiz oranı / kar payı, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin kapsamı; bu kişilerin, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki diğer kişilerin konut sahipliği gibi hususları belirlemeye ve finansmana ilişkin nitelikleri il bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına, katkının sonlandırılmasına, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama yöntemi, bu ödemelerin vade koşulları, vadesinden önce ve toplu ödeme hususlarına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023'e kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Görüşmelerden
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, düzenlemeyi bir avuç insanın elindeki konut stokunu bitirmekten ibaret gördüklerini dile getirerek "Yetmez ama 'evet' dediğimiz konulardan biri." dedi.

Yaşar, devlete ait arsalar üzerine bu konutlar inşa edilirse maliyetlerinin daha da düşeceğini söyledi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, iktidarın "yoksulluktan beslendiğini" ileri sürerek "Siz gerçekten bu ülkede yoksulluğu bitirmek isteyen bir hükümet olsaydınız, yoksullukla mücadele ederdiniz. Ama siz yoksullukla mücadele etmiyorsunuz, sürdürülebilir yoksulluk programı uyguluyorsunuz. Yani yoksulluğu yönetiyorsunuz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, seçime giderken Yeni Evim Projesi'nin başlatıldığını kaydederek "Proje 4 Ocak 2023'te açıklandı, 16 Ocak 2023'te uygulamaya girdi ancak biz yasal düzenlemeyi daha yeni yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha yeni görüşüyoruz. Yani önce uygulama, kanun arkadan gelsin yöntemine devam ediliyor." dedi.

Emecan, bunun, yaşanan konut krizi karşısında vatandaşların konut edinmesine katkı sağlamaktan çok TOKİ ve Emlak Konut'u aracı yaparak müteahhitlerin elindeki stokları eritmek üzere kurulmuş bir düzenleme olduğunu iddia etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TOKİ'nin AK Parti iktidarından 18 yıl önce kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek 18 yılda 40 binin üzerinde konut üretirken bu rakamın 1 milyon 200 bine ulaştığını söyledi.

Muhalefetin TOKİ'ye yönelik tenkitlerine ilişkin Aydemir, "'Arkadaşlar, bizim tarihi bağlarımızı ifade eden konutlar inşa edelim. Bizim mimari tarzımızla ilgisi olmayanları yapmayalım', bunu derseniz alır başımızın üstüne koyarız. Tenkit ama mutlaka ardından bir teklif olması lazım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldığını öğrendiklerini belirterek "Önce Bay Kemal'e sonra da Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnşallah doğru dürüst bir kanun olarak gelir de herkes nefes alır. Staj mağdurlarını da getireceksiniz paşa paşa." dedi.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak, Teklif Meclis'te kabul edildi!
  • 16.03.2023 09:41

Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak, Teklif Meclis'te kabul edildi!

Afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için ge ...

Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı
  • 10.03.2023 09:51

Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Al ...

Yeni Konut Finansman Programı usul ve esasları düzenlendi!
  • 24.02.2023 11:33

Yeni Konut Finansman Programı usul ve esasları düzenlendi!

Yeni Konut Finansman Programı'na bankalar tarafından sağlanacak finansman ve kat ...

Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
  • 26.01.2023 09:20

Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na il ...

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de!
  • 21.01.2023 01:48

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de!

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na il ...

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasını içeren teklif yasalaştı!
  • 19.01.2023 09:22

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasını içeren teklif yasalaştı!

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlam ...