Kentsel dönüşümden korkmayın

Kentsel dönüşümden korkmayın

Bir bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilân edilebilmesi için gerekli koşullar ne olmalıdır?

Belediyeler 5998 sayılı kanuna göre; konut, sanayi, ticaret, kamu hizmeti ve sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Peki, bir bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilân edilebilmesi için gerekli koşullar ne olmalıdır?
 
Öncelikle yukarıdaki koşullardan bir ya da birkaçının gerçekleşmesi gerekli. Yani, kentin eskiyen kısımlarının restore edilmesi ihtiyacının ve deprem riskine karşı tedbirler alınması ihtiyacının ortaya çıkması. Tabii söz konusu edilen bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması da gerekli şartlardan biri. Bu hafta yine bu konuyla ilgili sorular geldi.
 
Fazilet Aycan-İstanbul
Kadıköy ilçesinde ikamet ediyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüm yapılacak. Sınırlı bütçe ile geçinen insanlarız. Tapulu bir evimiz var. Acaba yapılacak düzenlemede cebimizden para çıkacak mı?

Sayın Fazilet Aycan, özellikle büyük şehirlerde ne yazık ki yenileme çalışmaları ve yapılan imâr planları var olan durumun gerisine düşünce, kentsel dönüşüm kaçınılmaz oldu. Bu yüzdendir ki son yıllarda bu yöndeki çalışmalar hız kazandı.
Tapusu olan hak sahipleri yapılacak kentsel dönüşüm projelerine göre konut sahibi olacaklar.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılıyor. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundalar. Bu şu demek: Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; yani su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz. Yasaya göre 5 hektardan az olmayacak alandaki kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin alt yapı, çevre düzenlemesi harcamalarını oradaki tüm hak sahipleri ile paylaşacaksınız. Bu konuda uygulamayı yapan idareler her türlü kolaylığı sağlayacaktır. Kısacası çevre düzenlemesi ile her türlü olanağa sahip yeni bir konutun sahibi olacaksınız.
 
Ahmet Sayar-Bahçeşehir/İstanbul Site içerisinde bir dairede ikamet ediyoruz. Ancak inşaat tamamlandı ve yerleşim tam olmadı. Isınma ve genel giderler için çok yüksek aidat ödüyoruz. Sitenin yönetimi bir şirkete aitmiş.. Aidatlardan dolayı çok mağduruz. Bu konuda ne yapmalıyız?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na 2007 yılında yapılan düzenleme ile Toplu yapılara ait özel hükümler ile sitelerin idaresi ile ilgili yeni maddeler eklendi. Bu maddelerde toplu yapının tanımı yapılmış, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların bakım ve işletmelerinin ne şekilde olacağı hükme bağlanmıştır.
Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılma amacı ve şekilleri, tüm parselleri kapsayacak şekilde hazırlanacak vaziyet plânlarında ve projelerde belirtilir. Bu vaziyet plânları ve projeler imâr planı hükümlerine göre hazırlanmış olmalı ve ilgili makamlarca da onaylanmalıdır.
 
Yasaya göre, toplu yapı kapsamındaki siteler, toplu yapı kat malikleri kurullarınca yönetilir. Bağımsız bölüm maliklerinin seçtiği parsel ya da ada temsilcileri tarafından seçilen bu kurul, aynı zamanda kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Plânını düzenler. Bu plân bütün bağımsız bölüm mâliklerini bağlar. Yönetim Plânında yapılacak değişiklikler için ise tüm maliklerin beşte dördünün oyu gereklidir.
Özetle Yönetim Plânınızı ve eğer var ise özel maddeleri incelemeniz veya bir uzmana danışmanızda fayda var.
 
Kaynak: Nüsa UĞUR / Sabah Emlak 
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz