Kentsel dönüşümde anlaşma yolları! Hak sahipleri nasıl uzlaşacak?

Kentsel dönüşümde anlaşma yolları! Hak sahipleri nasıl uzlaşacak?

Kartal'da bir gecekonduda ikamet ediyorum. Tapum yok, benim evin bulunduğu alan kentsel dönüşüm bölgesindeymiş. Nasıl hak sahibi olabilirim?

Şehirler de hızlı akan zamanın içinde değişim ve dönüşüme uğruyorlar. Öngörülen nüfus artışı ve gelişmenin yanı sıra uygulamada da verilen tavizler sonucunda yapılan imar plânları kentin büyümesinin gerisinde kalırsa büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kentler bu yüzden, beşeri ihtiyaçlara cevap verebilmek, yenilenebilir bir ekonomi yaratmak amacıyla değişime ve dönüşüme gereksinim duyarlar. Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları son yıllarda ülkemizde de başladı ve özellikle de son aylarda büyük hız kazandı. Kentsel gelişim ve dönüşüm projelerinin hedefi ise çok açık:
Kentlere yerleşim kalitesi yükseltilmiş, insanların güvenli mülkiyet hakkı ile alt yapı sorunları çözümlenmiş gayrimenkuller kazandırmak ve buna paralel olarak da ekonomik, kültürel, sosyal hizmetlerin oluşumunu sağlamak.
Bu haftaki sorumuzda da tapusu olmayan kişilerin kentsel gelişim ve dönüşüm proje alanlarında hak sahipliliği konusuna değineceğim.

 Saadet Günaydın-İstanbul
Kartal'da bir gecekonduda ikamet ediyorum. Tapum yok, benim evin bulunduğu alan kentsel dönüşüm bölgesindeymiş. Nasıl hak sahibi olabilirim?

Soruyu yanıtlarken yapılan yasa değişikliği bu konuda ne diyor, öncelikle ona bakalım:
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ile hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya vakıflar genel müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerindeki gecekondulara, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ile 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden hak sahibi olmuş kişilere anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir.

Peki nedir bu haklar?
2981 sayılı yasadan yararlanarak tapu tahsis belgesi almışsanız ya da 10 Kasım 1985 tarihinden önce evinizin yapıldığını belgelerle ispat edebiliyorsanız hak sahibi olursunuz. Böylece kentsel dönüşüm ve proje alanında hakkınız verilir.

İspat için sunulacak belgeler ise şöyle:
1-Belediye veya il özel idareler hesabına milli bir bankaya yatırılan 2000 TL'nin dekontu
2-10 Kasım 1985 tarihinden öncesine ait elektrik ve su faturası
3-Kimlik belgeleriniz Bununla birlikte hiçbir belgesi olmayan gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkânları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir.
Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.

 Kaan Tanyeri-İstanbul
Sarıyer'de bir sitede müstakil tapulu bir evim var. Evime bitişik bir garaj yapmıştım, fakat belediye bir yıl sonra yıktı. Oysa bulunduğum sitede evlere eklenti, bahçelerde toprak alarak bodrum katları genişletme dahil bir çok değişiklik yapıldı. Bana yapılan uygulamayı çok haksız buluyorum, ne önerirsiniz?

3194 sayılı İmar Kanunu'na göre yapının ruhsat ve eklerine aykırı herhangi bir şekilde uygulama yapıldığında belediye veya valiliklerce tespiti halinde inşaat durdurulur.
Yapılan bina veya eklenti belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. İstanbul imar yönetmeliğinin ruhsata tabi olmayan inşaat işleri bölümünde de açıkça belirtildiği üzere cephe görünümünün değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Garaj yapımı da cephe görünümünü değiştireceğinden yapılması yasaktır. Müstakil evinizde ruhsat ve eklerine aykırı herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Bu yüzden keşke garaj yapımına başlamadan önce belediyeye başvurup işlem ile ilgili bilgi edinseydiniz. Belki sizin yaptığınız eklendi estetik olarak güzel olabilir ama bunun önü açıldığında herkesin sizin kadar özenli olabileceğini kim garanti edebilir. Evlerin mimari bütünlüğü kadar şehir mimarisinin de önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer yapılarla ilgili uygulamaları ise belediye yetkilileri ile konuşmanızı öneririm.
 
Kaynak: Nüsa UĞUR/Sabah Emlak
  • Etiketler:

Yorum Yaz