Sivas Belediyesi şehir merkezinde 2 arsa satıyor

Sivas Belediyesi şehir merkezinde 2 arsa satıyor

Sivas Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait Yeni Mahalle’deki 3 bin 226 metrekarelik ve Merkez Pulur Mahallesi’nde yer alan 1.197 metrekare yüzölçümündeki iki arsayı satışa çıkardı

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların tahmin fiyatları 1 milyon 613 bin 230 lira ve 3 milyon 592 bin 200 lira olarak kayıtlarda yerini aldı. Geçici teminatlarına 48 bin 396 lira ve 107 bin 766 lira istenen arsaların satışları 22 Kasım 2013 tarihinde saat 16.00'da belediye encümen salonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar şöyle:

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 122 pafta, 3215 ada 22 parsel ve 3.226,46.m2.'lık (Arsa) Belediye Meclisinin 07/10/2013tarih ve 1300 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 01/11/2013 tarih ve 2902 sayılı kararı ve Merkez Pulur Mahallesi 9 pafta, 860 ada 153 1.197,40 m2.'lık 05/06/2013 tarih ve 2945 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Usulü ve Artırma ile ayrı ayrı satılacaktır.

İhale; 22 Kasım CUMA günü 16.00' ve 16.30'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelerle ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a. Geçici Teminat ile şartname bedelini yatırdıklarına dair belgelerin (makbuzun) veya 2886 sayılı yasa da belirtilen teminat niteliğindeki belgelerin ibrazı,
b. En fazla 1(bir) ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgelerin ibrazı,
c. İstekli tüzel kişi ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik(belgelendirmek) eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi,
d. Vekâleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
e. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresleri,
f. Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması lazım,
g. Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Teklif mektubunu içeren zarf, Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi ve imza sirküleri ve hangi işe ait olduğu yazılması(dış zarf)

2 - Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf).
h. İstekliye ait 2013 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesi,(Tüzel kişiler için)
i. Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
j. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, teklif verme gününden önce S.S.K.'dan alınmış borcu yok belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
k. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge,(Gelir Servisinden alınacak)
 
Tapu Yeri    Mevki    Pafta    Ada    Parsel    M2.Si    Muh. Bedeli    Geçici Teminat
Sivas Merkez    Yeni    122    3215    22    3.226,46    1.613.230,00.TL.    48.396,90 TL.
Sivas Merkez    Pulur    9    860    153    1.197,40    3.592.200,00 TL.    107.766,00 TL.
İlan olunur.

9143/1-1

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Sivas'ta 5.6 milyon TL'ye satılık tarla!
  • 03.05.2018 16:12

Sivas'ta 5.6 milyon TL'ye satılık tarla!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, 9 bin 464 metrekare büyüklüğe sahi ...

Sivas’ta 8 milyon TL’ye satılık arsa!
  • 31.01.2018 10:09

Sivas’ta 8 milyon TL’ye satılık arsa!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Merkez ilçe sınırları içerisinde b ...

Sivas'ta 7 milyon 389 bin TL'ye satılık 2 arsa!
  • 02.07.2017 09:56

Sivas'ta 7 milyon 389 bin TL'ye satılık 2 arsa!

Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Merkez Alibaba Mahallesi'nde bulunan iki arsayı sat ...

Sivas Şarkışla'dan arsa alacaklar! Fiyatı sadece...
  • 24.10.2014 10:12

Sivas Şarkışla'dan arsa alacaklar! Fiyatı sadece...

Sivas Şarkışla Belediye Başkanlığı, Gültekin Mahallesi'nde yer alan arsayı satış ...

Sivas Sulh Hukuk Mahkemesi’nden 2.2 milyon liraya satılık arsa
  • 15.05.2014 13:46

Sivas Sulh Hukuk Mahkemesi’nden 2.2 milyon liraya satılık arsa

Sivas Sulh Hukuk Mahkemesi Paşabey Mahallesi’nde yer alan kargir apartmanı satış ...

Sivas Belediyesi şehir merkezinde 2 arsa satıyor
  • 10.11.2013 08:35

Sivas Belediyesi şehir merkezinde 2 arsa satıyor

Sivas Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait Yeni Mahalle’deki 3 bin 226 me ...