yangın güvenliği

Türkiye'de yüzde 80 yapının yangın güvenliği yetersiz!

Genel 23.10.2017 11:01

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, yangın güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yapıların yüzde 80'inde yangın güvenliği olmadığını söyleyen Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Her geçen gün piyasaya yeni inşaat malzemeleri sunuluyor, ancak bunların denetim, test ve kontrolleri halen eski yöntemlerle yapılıyor” dedi.

Türkiye'de yapı sektörünün son 20 yılda tamamıyla depreme odaklandığını belirten Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, yangın güvenliği konusunun da önemli bir tehdit olduğu konusunda uyardı. Konut sayısındaki artış, zamanla eskiyen ve bakımı yapılmayan önleyici sistemler ve denetimsizlik gibi nedenlerden ötürü Türkiye'de yangınların sayısının her yıl ortalama yüzde 10 arttığını belirten Hinginar, “Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yetersizliği. Bugün bina stokunun sadece yüzde 20'sinde yangın önlemleri alınmış durumda olduğu ifade ediliyor. Kalan yüzde 80 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor” dedi

DENETİMSİZLİK SORUNU

Hinginar, gün��müzde bir odadaki küçük bir yangının tam bir yangın haline gelmesi için geçen sürenin yaklaşık 3 dakika olduğunu, buna karşın 1950'lerde bu sürenin 15 dakika olduğunu belirtti. Yangının bu kadar hızlı yayılmasının binaların geçmişe nazaran daha fazla yanıcı malzeme içermesinden kaynaklandığını belirten Hinginar, “Her geçen gün piyasaya yeni inşaat malzemeleri sunuluyor, ancak bunların denetim, test ve kontrolleri halen eski yöntemlerle yapılıyor, yeni malzemelerle ve değişen yapım yöntemleriyle uyumlu olarak güncellenemiyor. Türkiye'de yangın riskinin azaltılması için binalarda yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılması son derece önemli. Uygulanmakta olan Yangın yönetmeliğimiz, Avrupa'daki yönetmelikler düzeyinde ancak uygulamadaki eksiklik ve denetimsizlikler nedeniyle sorunlar söz konusu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2015 yılında revize edildi. Yanıcı malzemelerin bina cephelerinin ısı yalıtımında kullanılması yönetmelikle yasaklandı, ancak hala yönetmeliğe uyulmadan tamamlanan binalar mevcut” diye konuştu.

YANICI MALZEME ZEHİRLİYOR

Yangına dayanıksız yalıtım malzemelerinin kullanılması, yapının kısa sürede alev almasına, zehirli gazların açığa çıkmasına ve suyla söndürmenin imkânsız hale gelmesine neden oluyor. İnsanların cephedeki yangınların bina içine sızmayacağını düşündüğünü ancak gerçeğin bunun aksi olduğunu belirten Hinginar, “Cephe kaynaklı yangınlarda, ısı artışı çok hızlı gerçekleşiyor ve maalesef kısa sürede tüm yapı yangının etkisine giriyor. Yangınlarda ölüm nedenlerinin yüzde 40-60 oranında, yanıcı malzemelerin yaydığı toksik maddelerden kaynaklanan zehirli gazlar olduğu kaydediliyor. Malzeme kaynaklı yangınların can kaybı ile neticelenmesinin sebebi de bu. Yüksek binalarda yangına dışarıdan müdahale etmek zor olduğu ve cephelere yangın algılama, söndürme sistemleri kurulamadığı için özellikle mantolama ve yalıtım uygulamalarında zor yanıcı A2 sınıfı veya hiç yanmaz A1 sınıfı sertifikalı malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

LONDRA YANGINI DERS OLSUN

En son geçen haziran ayında, Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower yangınını örnek veren Hinginar “Yangının ardından İngiliz Hükümeti cephe kaplama malzemelerinin yangına dayanıklılığının ölçülmesi için ‘büyük ölçekli yangın dayanım testleri' yaptırdı. 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu testler, İngiltere'de Grenfell Tower ile benzer ölçekteki 228 binanın cephesinin yenilenmesi veya yeniden yapılması gerektiğini ortaya koydu. Benzer felaketlerin yaşanmaması adına tıpkı İngiltere'de olduğu gibi ülkemizde de yetkililerin harekete geçerek mevcut yapılarımızdaki durumun araştırılması gerekiyor” dedi.

YÜZDE 30 ENERJİ TASARRUFU

SON yıllarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımına odaklanarak, duvar malzemelerinin ısı yalıtım performansına yönelik önemli inovasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Hinginar,” Yalıtım performansı artırılmış duvar malzemesi Ytong 0,09'u sektöre tanıttık. Ytong 0,09 duvarlar, yapılarda yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ytong 0,07'yi üretmek için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl yalıtım sektörü için çok önemli bir malzeme olan Multipor Isı Yalıtım Levhasını üretmeye başladık. Multipor, A1 sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi. “Multipor” yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5'e katladık” diye konuştu.

50 MİLYON EURO YATIRIM

TÜRKİYE'de depreme dayanıklı, yangın güvenliği, enerji verimli ve kaliteli yapılara olan talep arttıkça güvenli malzemelere de talebin arttığını belirten Hinginar, “Halen Pendik-Trakya-Bilecik-Antalya-Çatalca ve Gaziantep fabrikalarımızda ulaştığımız 2,5 milyon metreküp üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük Ytong üreticisi ülke konumundayız. Bu yıl temelini attığımız ve 50 milyon Euro'ya mal olacak Dilovası Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni ve dünyanın en modern tesisi olacak Ytong fabrikamızı da gelecek yıl üretime almayı planlıyoruz” dedi.