MSB, Genelkurmay Karargahı yerleşkesinin dışına çıkıyor

MSB, Genelkurmay Karargahı yerleşkesinin dışına çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) hizmet binası, Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu yerleşkenin dışına çıkarılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. 

Bakanlık merkez teşkilatında yapılan değişikliğin ardından müsteşar yardımcısı sayısı 5'e çıkarılırken, bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Askeralma Genel Müdürlüğü, Personel ve Mali Yönetim Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve diğer komutanlıklardan oluştu. 

Darbe girişiminin ardından yaşananlar ve bakanlığın yeni teşkilat yapısı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı karargahının bulunduğu yerleşkeden çıkarılmasına karar verildi. Bu kapsamda bakanlık için yeni hizmet binası arayışına başlandı.

Kanun hükmünde kararname ile kapanan askeri liselerin yerleşkelerinin durumu da bir diğer merak konusu oldu. Kuleli, Maltepe ve Işıklar askeri liselerinin binalarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığında çalışma başlatıldı. Yapılan toplantılar ve ilgililerden alınan görüşlerin ardından söz konusu binaların durumu netleşecek.

Kanun hükmünde kararnameler neler getiriyor

Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren kanun hükmünde kararname, birçok değişikliği içinde barındırdı. Bunların başında Yüksek Askeri Şura'nın yapısı bulunuyor. Düzenlemeyle Yüksek Askeri Şura üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olarak yeniden belirlendi.

Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ve ordu komutanlarıyla orgeneral ve oramirallerin Yüksek Askeri Şura üyeliğine son verildi. Şuranın sekretarya hizmetleri de Genelkurmay Başkanlığından alınarak, Milli Savunma Bakanlığına devredildi.

Kurmaylık eğitimi için özel enstitüler

Düzenlemeyle kara, deniz ve hava harp okullarıyla astsubay meslek yüksek okulları kapatılmayarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulacak Milli Savunma Üniversitesine bağlandı. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları ise kapatıldı.

Harp akademilerinde verilen kurmaylık eğitiminin bundan sonra Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kurulacak enstitülerde verilmesi kararlaştırıldı. Mevcut askeri okul öğrencileri ise durumlarına uygun okullara nakledilecek.

Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, jandarma dahil astsubay meslek yüksek okulları, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarında öğrenime devam eden öğrenciler, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları puanlar dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığınca durumlarına uygun fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu ve liselere nakledilecek.

Tazminat alınmayacak

Söz konusu askeri okullardan 30 Ağustos tarihi itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa ataması yapılmayacak. Bunlara, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları puanlar dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek fakülte ve yüksekokullarca diploma verilecek. Bu öğrencilerden, okudukları süreye ilişkin herhangi bir tazminat alınmayacak.

Yeni düzenleme kapsamında askeri okullardan her ne sebeple olursa olsun ayrılan öğrencilerden alınan tazminattan vazgeçildi. Bu kapsamda, kanun hükmünde kararnamenin yayınlandığı tarihten önce herhangi bir nedenle askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan öğrencilere tahakkuk ettirilen tazminatlar kendilerinden tahsil edilmeyecek, başlatılan tahsilat işlemleri durdurulacak.

Milli Savunma Üniversitesi

Kanun hükmünde kararnameyle bünyesinde mevcut kara, deniz ve hava harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ile kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulacak enstitülerden oluşan Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

Üniversite, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olacak ve rektörü, Milli Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın uygun bulacağı üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek. Kara, deniz ve hava harp okullarıyla astsubay meslek yüksek okulları kendi özel kanunlarına göre, üniversite rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek. Bu okullara öğrenci alımı dahil, tüm askeri öğrenci işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak.

TSK sağlık hizmet birimleri Sağlık Bakanlığına devredildi

Düzenlemede ayırt edilmeksizin bütün lise ve dengi okulların mezunlarının askeri okullara girebilmesinin de önü açıldı. Ayrıca GATA Eğitim Hastanesi, askeri hastaneler ve TSK sağlık hizmet birimleri Sağlık Bakanlığına devredildi. GATA'ya bağlı Tıp Fakültesi ile yüksekokul ve meslek yüksekokulları Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildi. Devredilen sağlık kuruluşlarında askeri personel, erbaş ve erler ile şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacak.

Askeri fabrika ve tersaneler, kuvvet komutanlıkları da Genelkurmay Başkanlığı teşkilatlarından çıkartılarak Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları ise doğrudan Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Askeri yargı

Askeri hakimlerin alımı, mesleğe kabulü, disiplin ve özlük işlemleri ile emeklilik işlemleri kuvvet komutanlıklarından alınarak, Milli Savunma Bakanlığına verildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, kurmay subay üyelerin yanında albaylıkta birinci yılını doldurmuş diğer sınıf subaylarının da görevlendirilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat Kanununda da değişiklik yapıldı. Böylelikle kuvvet komutanlıkları, diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak koşuluyla Milli Savunma Bakanına bağlandı. 

Genelkurmay Başkanının silahlı kuvvetlerin komutanı olduğu bir kez daha vurgulandı. Kuvvet komutanlıklarının, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması ile istihbarat, harekat ve lojistik hizmetleri yönünden Genelkurmay Başkanlığına bağlılığı devam etti.

Cumhurbaşkanı ile Başbakanın gerekli gördüklerinde, kuvvet komutanları ile bağlılarından bilgi alabileceği ve bunlara emir verebileceği konusunda özel düzenleme yapıldı. Bu kapsamda verecekleri emirler, herhangi bir makamdan onay alınmaksızın yerine getirilecek.  

Yeniden muayene hakkı

Düzenlemeyle başta pilotlar olmak üzere, FETÖ'ye mensup doktorların verdiği sağlık raporlarıyla sınıf veya statü değişikliğine tabi tutularak mağdur edilen TSK mensuplarına, Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarınca oluşturulacak sağlık komisyonlarında yeniden muayene hakkı tanındı. Bunun için bir yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.

Subay ve astsubayları atama yetkisi ise kuvvet komutanlıklardan alınarak, komutanlıkların teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayına tabi kılındı. Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini işlemleri de Milli Savunma Bakanlığının görevleri arasına alındı.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Kastamonu'daki hasar tespit çalışmalarına Göktürk-1 desteği
  • 02.07.2022 08:41

Kastamonu'daki hasar tespit çalışmalarına Göktürk-1 desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit ...

MANASTIR YAPILACAK
  • 21.12.2011 08:32

MANASTIR YAPILACAK

Ankara'da 250 yıllık manastır yeniden yapılacak ...

MSB, Genelkurmay Karargahı yerleşkesinin dışına çıkıyor
  • 03.08.2016 08:25

MSB, Genelkurmay Karargahı yerleşkesinin dışına çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) hizmet binası, Genelkurmay Başkanlığının bulund ...