Binalarda artık gürültüye karşı önlem alınacak

Binalarda artık gürültüye karşı önlem alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı'nda sona gelindi.

Türkiye genelinde tüm binalara insanların ruh sağlığının korunması ve huzurunun sağlanması amacıyla gürültü kriterleri getiren düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenlemeye göre gürültüye karşı önlem alınmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek. “Sessiz binaların” oluşturulması amacıyla akustik uzmanlar binalarda uluslararası standartlara uygun akustik testler yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı kurumların görüşüne açıldı. Düzenlemeyle binalara “gürültü kirliliğine” karşı yeni önlemler getiriliyor. 

Yönetmelik resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis, konut, hastane, okul gibi gürültüye hassas binalarda insanların maruz kaldığı komşuluk gürültülerinin, ısıtma, iklimlendirme, sıhhi tesisat sistemleri, asansör, merdiven, çöp bacası gibi mekanik sistemlerin gürültüleriyle cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsıyor.

RUHSAT VE İZİN YOK

Buna göre binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlardaki tüm malzemelerde “ses yalıtım” özelliğinin dikkate alınması gerekecek.

Yeni düzenlemelerle, binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için artık bölgesel gürültü haritaları ve binanın bulunduğu çevre de dikkate alınacak, kullanılacak malzemeler mekanın fonksiyonuna uygun seçilecek. Bu açıdan tasarım firmalarını, malzeme üreticilerini ve müteahhitleri yakından ilgilendirecek yönetmelikle, binalar yeterli gürültü koruması sağlayabilecek şekilde inşa edilecek. Yönetmelikte yer alacak standartlar, yeni yapılacak binaların tamamında zorunlu olacak. Mevcut yapılarda ise bu standartlar isteğe bağlı uygulanabilecek.

Projeler, gürültüye karşı önlem bakımından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse, yapı ruhsatı verilmeyecek. Yeni yapılan veya proje tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen binalarda öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmeyecek.

AKUSTİK UZMAN DÖNEMİ

Binalarda yapım aşamasında veya sonrasında gerekli durumlarda ölçümlere dayalı akustik test ve raporları bina akustiği uzmanı hazırlayacak. Binalara isteğe bağlı olarak akustik performans belgesi düzenlenecek. Bu binalarda uluslararası ölçüm standartları uygulanarak akustik testler yapılacak. Akustik performans belgesi tüm bina için bina akustiği uzmanı tarafından düzenlenecek.

Akustik performans belgesi, bina içindeki yapı elemanlarının ses yalıtımı, mekan içi gürültü düzeyleri, reverberasyon süresi (sesin oluştuktan sonra birçok kez yankılanarak bir süre daha sürmesi) ve servis ekipmanları gürültü düzeyleri açılarından yapılan performans değerlendirmelerinin tümünü kapsayacak.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Binalarda artık gürültüye karşı önlem alınacak
  • 29.12.2016 07:50

Binalarda artık gürültüye karşı önlem alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Binaların Gürültüye Karşı Korunmas ...