Perakendeciler Federasyonu pazar günleri tatil istiyor

Perakendeciler Federasyonu pazar günleri tatil istiyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Şeref Songör, alışveriş merkezi ve marketlerin pazar günleri kapatılması, müşteri servislerinin kaldırılması, zararına satışların önlenmesi ve mağazaların birbirinden uzak mesafelerde açılması gerektiğini söyledi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Şeref Songör, 'Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nda dört düzenlemeye yer verilmesi gerektiğini söyledi. Songör, bu düzenlemeleri şöyle sıraladı:
"Hafta içi çalışma saatleri belirlenmeli ve pazar günü hafta sonu tatili olmalı. Nihai amacı tekelleşme olan zararına satışlar ve benzeri haksız rekabetin önüne geçilmeli. Müşteri servisleri gibi diğer iş ve meslek kollarına zarar veren faaliyet dışı aksiyonlar net olarak yasaklanmalı. Açılacak alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve zincir mağazaların birbirlerine zarar vermeyecek mesafelerde açılmaları sağlanmalı."
 
Şeref Songör, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve pazar günü tatili konusunda şunları söyledi:
"Sektörümüz uzun çalışma saatleri gerektiren, hafta sonu tatilinin mümkün olamadığı ve bu haliyle çalışanların aile yaşantısını korumaya müsait olmayan bir yapı sergilemektedir. Bu konudaki düzenlemeler başta çalışanlarımızın talebi ve hazırlanacak yasadan beklentisidir. Eşi ve çocuğu pazar günü tatil yaparken, kendisinin yalnızca hafta içi tatil yapabiliyor olması, aile birliğinin bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, pazar günü tatil yapamayan çalışanlarımız, sürekli iş değiştirmektedirler. Bu sirkülasyon, verimsizliğe yol açmakta ve kalıcı istihdamın önünü tıkamaktadır."
 
Songör, zararına satışlarla ilgili olarak da şöyle konuştu:
"Bazı mağazalar tarafından yürütülen ve sezon açılır açılmaz düzenlenen veya hızlı tüketim ürünlerinde yüzde 70'lere varan indirim kampanyalarının tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğu alenen bellidir. Tüketici güvenini zedeleyen ve haksız rekabete yol açan faaliyetler gelecek için sektöre zarar verir. Hızlı tüketim ürünlerinde bu oranlarda indirimin olamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu durum adil bir rekabete ve halkımızın bilinçli bir şekilde alış veriş yapmasına engel olmaktadır. İndirim uygulanacak ürünler ve indirim zamanına ilişkin belli bir düzenleme getirilmesi serbest pazara müdahale değil, adil rekabet ortamının oluşturulması olarak değerlendirilmelidir."
Ücretsiz müşteri taşımacılığı ve benzeri hizmetlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Songör, sektörün kendi alanına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Tüketim maddeleri ve ihtiyaç malzemelerinin satışıyla iştigal eden büyük mağazaların kurulmalarının ve ticari faaliyette bulunmalarının onaya bağlanması ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin şart olduğunu kaydeden Songör, "400 metrekarenin üzerinde veya 400 metrekareden küçük dahi olsa 2 şube ve üzeri zincir mağazaların açılış izinlerinde bölgenin arz talep dengesinin gözetilmesi, yeterli doygunluğa ulaşmış alanlarda açılış izni alamayan yatırımcıların farklı bölgelere yönlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
 

  • Etiketler:

Yorum Yaz