Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi

Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi

Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının, "Milli Emlak Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine taşınmazları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilecek. İhtiyaç halinde Bakanlığın görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda yer alan bitki türlerinde değişikliğe gidilebilecek. Tarım idaresince uygun görülmeyen süs bitkileriyle tebliğde belirtilmeyen tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri değerlendirmeye alınmayacak.

Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için 10 yıla, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiraya verilebilecek. Taşınmazlar, kira süresi sonunda talep halinde, yeniden bedel belirlenerek, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracıya yeniden kiralanabilecek. İlk yıl tahmini kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olacak. Hak sahiplerine, aynı ilçe sınırlarında, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1 milyon metrekareye kadar, süs bitkileri için 2 milyon metrekareye kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilecek.

Taşınmazlar, amacı dışında kullanılamayacak

Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, resen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine idarece belirlenerek 30 gün süreyle ilan edilecek. İlan edilen taşınmazlara ilişkin bilgiler, ilanın başladığı tarihten itibaren 5 gün içinde tarım idaresine ayrıca gönderilecek. İlan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, belirlenen sürede idareye başvuracak. Tarım idaresi, başvuruları en geç 30 günde değerlendirerek sonucunu bildirecek.

Taşınmaz, hak sahibine pazarlık usulüyle ihale edilecek ve kira sözleşmesi düzenlenecek. İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 günde peşin olarak, kalanı 3 eşit taksitle müteakip yıllar kira bedelleri ise 4 eşit taksitle ödenecek. Başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık denetlenecek. Tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmazlar, amacı dışında kullanılamayacak, üzerine hiçbir sabit yapı ve tesis inşa edilemeyecek. 

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi
  • 24.11.2017 11:47

Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi

Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri yetiştirmek am ...