Hazine arazilerinin satış ve kiralanmasında son günler!

Hazine arazilerinin satış ve kiralanmasında son günler!

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazileri rayiç bedel üzerinden doğrudan satılıyor.

Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin olarak 2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış işlemlerine başlandı. Ancak, 2014 yılındaki bazı il ve ilçelerdeki belediye ve mücavir alan sınırları değişikliğinden dolayı birçok vatandaşın bu satın alma hakkından faydalanamadı.

Bu arazilerin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı için belirlenen tarih ve ödeme tarihleri bir kaç kez ertelendi.

Yapılan yeni düzenleme ile köyden mahalleye dönüşerek belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerdeki Hazineye ait tarım arazilerinden vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan arazilerin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satılmasına imkan sağlandı. Böylece, şehir içinde kalan ve hali hazırda tarımsal amaçla kullanılan bu yerler üzerindeki mülkiyet sorunu çözüme kavuşturuldu.

Emlaktasondakika.com olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerinden hazineye ait tarım arazilerin satışı ve kiralanması hakkındaki gelişmeleri derledik.

Buna göre; 

  • Hissedarlarına, Kiracılarına, Kullanıcılarına
  • Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış
  • 5 Yıla Kadar Taksit İmkânı sağlanıyor. 

Satışa konu edilecek tarım arazileri hangileridir?

1- 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,

2- Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,

3- Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,

4- Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,

5- İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,

6- Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,

7- Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,

8- Kadastrosu yapılanlar, satışa konu edilebilecektir.

Satın alma hakkından kimler yararlanacaktır?

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Hazineye ait tarım arazilerini;

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları,

- Hissedarları, Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacaktır?

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde yani 5 Aralık 2018 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) bu kılavuzun ekinde yer alan dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Başvuru sırasında hangi belgeler istenecektir?

Doğrudan satın alma hakkından yararlanmak isteyenlerin dilekçeyle birlikte;

- T.C. kimlik numarası beyanı,

- Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği, - Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

- Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri istenecek.

Satış bedeli, taksit süresi ve ödeme koşulları nedir?

Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin tamamıdır. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde yirmisi yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle kanuni faiziyle birlikte ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacaktır.

Ödemeler nerelere yapılacaktır?

- Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri,

- Malmüdürlükleri,

- Belirlenen bankalar.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin açıklama!
  • 02.12.2020 10:00

Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin açıklama!

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 'Marmaray'da 7 lira ücret ödeneceği' haberl ...

Hazine arazilerinin satış ve kiralanmasında son günler!
  • 30.11.2018 17:28

Hazine arazilerinin satış ve kiralanmasında son günler!

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazileri rayiç bedel üzerinde ...