1. Soru : Site yönetim toplantısı hangi periyotta yapılır?

    Yazarınız Murat Bey’e sormak istiyorum. Site yönetiminde her yıl değil 2 yılda bir seçim yapılıyor. Acaba tekrar değişip her yıla mı döndü? Teşekkür ederim.

    Cevap :

    Merhaba Mehmet Bey, 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre, kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise (site tarzı) kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda yada ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Sorunuzdan anladığım üzere sitede oturmaktasınız, mevzuata göre iki yılda bir seçim yapmak yeterlidir. Fakat sitenin ihtiyaçlarına göre ve yönetim planında belirtilerek her sene ocak ayında da toplantı yapabilirsiniz. Saygılarımla.