Başvuru merci, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre değişmekte; belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak merci ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup, ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili merci, başvuru formlarını numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.