Reklam ve ilanda görülen konut kampanyalarına katılırken, öncelikle kendi ödeme gücünüzü göz önünde bulundurun ve piyasa araştırması yapın. Kampanyada adı geçen konutların inşa edileceği arsaların mülkiyetine ilişkin işlemlerin kampanyayı düzenleyen firma tarafından tamamlanmış olması önemli. Bu durum tapu sicil müdürlüklerinden kontrol edilmeli. Satın alma işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tapu sicil müdürlüklerinde yapılması ve resmi senede bağlanarak, tapu kaydına şerh düşürülmesi veya noter huzurunda düzenlenen satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi gerekiyor. İmzalanacak sözleşmelerde taksitlerin sabit olup olmadığı, ara ödeme veya konutun tesliminde ödeme olup olmadığı hususları ile konutun teslim tarihi ve nasıl teslim edileceğiyle ilgili bilgilere yer verilmeli. Satış sözleşmesi satır satır okunmalıdır. Ödemeler karşılığında mutlaka banka teminat mektubu alınmalı.