Özellikle, kullanılmış gayrimenkul alanlar, konutun geçmiş yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini, başka bir deyişle, emlak vergisi borcunun olup olmadığını araştırmalıdırlar. Bunun en pratik yolu, satıcıdaki makbuzları alıp kontrol etmek ve her ihtimale karşı birer fotokopisini saklamaktır. Gerekirse satıcıdan vergi dairelerinden alınacak “borcu yoktur” yazısı da istenebilir. Satış konusu konutun, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden, alıcı ve satıcı müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludurlar. Gayrimenkulü satın alan kişi, ödediği geçmiş yıl emlak vergilerini daha sonra faiziyle birlikte önceki sahibine ödetebilir. Satışa konu olan yılın vergileri satıcıya aittir. Konuta ait aidat, su, elektrik, doğalgaz vb. borçlar da kontrol edilmelidir. Satıcının elinde varsa, son yapılan ödemelere ilişkin faturaların fotokopileri alınmalıdır. Tesisat numaraları aracılığıyla, su, elektrik ve doğalgaz borcu öğrenilebilir. Aidat borcu olup olmadığı da apartman veya site yöneticisinden öğrenilebilir.