Erken ödeme cezası, vadesinden önce yatırılan tutarın anaparaya karşılık gelen kısmı üzerinden yüzdesel olarak hesaplanıyor. Erken ödeme cezası en fazla yüzde 2 oranında alınabiliyor.