89/14391 sayılı Kararnamenin eki, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17'nci maddesinde yapılan ve 16.06.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, gerçek kişilerin dövize endeksli kredi kullanmaları yasaklandı. Alınan karar gereği, yurt içinde yerleşik kişilerin TL dışında herhangi bir döviz cinsinden konut kredisi kullanması mümkün değildir.