Kredi başvurunda şu belgeler isteniyor: Ücretliler için; • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) • İkametgah veya Su, Elektrik, Cep Telefonu Faturası • Bordro veya şirketten alınan Gelir Yazısı (Gelir yazısı alınırsa şirketin İmza Sirküleri) • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi • (Varsa) Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer gelir belgeleri Serbest meslek sahipleri için; • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) • İkametgâh veya Su, Elektrik, Cep Telefonu Faturası • Vergi Levhası Fotokopisi • Ticaret Sicil Gazetesi • İmza Beyannamesi • Son 3 yıla ait Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavirlik onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu, cari yıl mizanı • Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıt belgesi yada Faaliyet Belgesi • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi • (Varsa) Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer gelir belgeleri