Bankalar, 2007 Mart ayından sonra sabit faizli kredi kullananlardan, erken kapatma tutarına ek olarak, erken ödenen anapara tutarı üzerinden üzerinde 2 oranında erken ödeme ücreti talep ediyor.