Kredi onayı aşamasında bankaların kullandığı farklı değerlendirme modelleri vardır. Bazı modeller bilgisayar destekli modellerdir ve girilen parametrelere göre kişinin kredi notunu çıkarılarak kredi alıp alamayacağı belirlenir. Başlıca parametreler, kişinin aylık ödeyeceği kredi taksitlerinin toplam gelirine oranı, kredi tutarının ev değerine oranı ve kişinin Kredi Kayıt Bürosu ve Merkez Bankası’nda tutulan kredi sicilidir. Yurt dışındaki konut finansmanı uygulamalarında kişinin medeni hali, çocuk sayısı, arabasının olup olmadığı ve sağlık durumu gibi faktörler de değerlendirmeye alınmakta ve kişinin kredi notunu etkiliyor. Ülkemizde böyle bir sistemin kurulabilmesi için önce kredi istatistiklerinin oluşturulması gerekiyor. Mortgage sistemi tam olarak uygulanmaya başladıktan sonra değerlendirme prosedüründe standartlaşmaya gidilmesi bekleniyor. Mevcut koşullarda her bankanın kredi değerlendirme ve onay prosedürü farklılık gösteriyor.