Bankalar konut ekspertiz değerinin YTL kredilerde maksimum yüzde 75-80’ine kadar, dövizli kredilerde ise maksimum yüzde 50 - 60’ına kadar kredi veriyor. Fakat piyasa genelinde yapılan başvurularda, ev değerinin yarısından az oranlardaki tutarlar için kredi alınabiliyor. Bazı durumlarda kişinin taksit/gelir oranı yüksek çıktığında, aylık ödemelerin rahatlıkla yapılabilmesi için banka tarafından kişiye başvurulan krediden daha az anapara tutarlı bir kredi öneriliyor.