Konut kredisiyle de alsanız peşin de alsanız, konut sahibi olduktan sonra da belli aidatlar ve vergiler ödemeniz gerekir. Aidatlar binadan binaya değişmekte olup, bina bakım ve tamir masrafları, varsa asansör ve kapıcı giderleri, doğalgaz ödemeleri gibi kalemlerden oluşur. Ayrıca gayrimenkullerin belediyelere ve maliyeye ödenmesi gereken yıllık vergileri vardır. Konut kredisi kullanıyorsanız, bu vergi ve aidatları da yaklaşık olarak hesaplamalı ve bütçe aşamasında dikkate almalısınız. Evi satın alan kişi yıl sonuna kadar ilgili belediyeye gidip emlak vergisi beyannamesi vermelidir. Bu bildirimde mükellef, adres, tapu ve vergilendirmeye ilişkin bilgileri (alan, inşaat türü vb.) ilgili kuruma iletir. Emlak vergisi ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, posta çeki, posta havalesi veya bu konuda aracılık yapan bankalar yoluyla da ödenebilir.