Kat mülkiyeti kanununa göre aidat ödemekte aslında evsahibi yükümlüdür. Kiracı, bundan yasa gereği yükümlü değildir. Ev sahibi ödemediği için kiracıdan alınabilir, o da kira parasından düşülebilir. Ama genelde kira sözleşmesinde yazıldığı için bu masraflar kiraya ek olarak kiracıya yükletilir. Kira sözleşmesinde kiracının bu aidatları ödeyeceği konusunda anlaşma yapılmamışsa ev sahibi de sorumlu olacaktır. Eğer masrafları kiracının ödeyeceği sözleşmede yazılıysa aidatın ödenmemesi durumunda apartman yöneticisi ve diğer kat malikleri sulh mahkemesine başvurabilir.