Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması.