Hem satıcı hem de alıcı tapu harcına esas değer üzerinden binde 15 oranında ayrı ayrı harç öder.