Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiracıların imzaladığı tahliye taahhütleri geçerlidir. Kiracı belgede belirtilen tarihte konuttan çıkmak zorundadır. O tarih geldiğinden itibaren bir ay içerisinde ev sahibi mahkemeye başvurursa, mahkeme tahliyeye karar verir. Bu nedenle böyle bir tahliye taahhüdü imzalamadan önce iyi düşünülmesi gereklidir. Fakat, kira sözleşmesinin normal bitiş tarihinden önce tahliye öngören taahhütler geçersizdir. Bu belgeler kiralayabilmek için baskı altında verilmiş hüküm ve kesin geçersiz sayılır. Tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonraki bir döneme ait olması gerekir.