Bila Arapçada olumsuzluk ekidir. Bila faiz, faizsiz demektir.