Kat mülkiyeti kanununa göre yöneticilerin yaptığı yönetim hizmeti karşılığında kat maliklerinden ücret alma hakları var. Bu kanuni bir haktır. Ama bunun miktarı yasada belli değil. Buna kat malikleri karar verip tespit eder.