Metal Gayrimenkul kâr dağıtım politikasını açıkladı

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım politikasını açıkladı

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım tablosunu 2014 olağan genel kurul toplantısında onaya sunacak

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım politikasını açıkladı. Şirketin konuyla ilgili açıklaması şu yönde;

Metal Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulunca 29.04.2014 tarihinde alınan kararla şirketimizin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının aşağıda yer aldığı şekliyle  2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Metal Gayrimenkul A.Ş. kâr dağıtım politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. 

Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. 

Genel Kurul, safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Kar dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Metal Gayrimenkul’den Karmen Yapı’yla ilgili hisse açıklaması!
  • 14.11.2017 16:35

Metal Gayrimenkul’den Karmen Yapı’yla ilgili hisse açıklaması!

Karmen Yapı'nın yüzde 6'lık hisse satışıyla ilgili Metal Gayrimenkul açıklama ya ...

Metal Gayrimenkul, İstanbul Akvaryum Turizm’i satın aldı
  • 25.07.2014 13:51

Metal Gayrimenkul, İstanbul Akvaryum Turizm’i satın aldı

Metal Gayrimenkul, İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret’in hisselerini satın aldı ...

Metal Gayrimenkul'ün ikinci genel kurul toplantısı sonuçlandı
  • 30.05.2014 16:49

Metal Gayrimenkul'ün ikinci genel kurul toplantısı sonuçlandı

Metal Gayrimenkul, bugün ikinci genel kurul toplantısını gerçekleştirdi ...

Metal Gayrimenkul 30 Mayıs’ta ikinci kez genel kurula gidiyor
  • 03.05.2014 08:44

Metal Gayrimenkul 30 Mayıs’ta ikinci kez genel kurula gidiyor

Metal Gayrimenkul 30 Mayıs 2014 tarihinde ikinci kez genel kurul toplantısı yapa ...

Metal Gayrimenkul 2014 yılı ara dönem faaliyet raporunu açıkladı
  • 01.05.2014 09:06

Metal Gayrimenkul 2014 yılı ara dönem faaliyet raporunu açıkladı

Metal Gayrimenkul, 1 Ocak 2014 ile 31 Mart 2014 dönemini kapsayan ara dönem faal ...

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım politikasını açıkladı
  • 30.04.2014 08:08

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım politikasını açıkladı

Metal Gayrimenkul kâr dağıtım tablosunu 2014 olağan genel kurul toplantısında on ...