maritbet girişmaritbet
FLO Ayakkabı’nın yöneticisinden 4 milyon liralık inşaat şirketi

FLO Ayakkabı’nın yöneticisinden 4 milyon liralık inşaat şirketi

Aykut Büyükekşi'nin Bağcılar merkezli kurduğu inşaat şirketinin sermayesi 4 milyon lira

FLO Ayakkabı'yı da bünyesinde barındıran Ziylan Ayakkabıcılık'ın Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Büyükekşi, Bağcılar'da Ziylan Gayrimenkul'ü kurdu. 4 milyon lira sermayeyle inşaat sektörüne adım atan şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini de münferiden Aykut Büyükekşi yürütüyor. 

5 Mart 2014 günü İstanbul Ticaret Odası'na kayıt olan şirketin merkezi Bağcılar Mahmutbey olarak belirlendi. Ziylan Gayrimenkul'ün iş konusu ise;

a- içinde ve yurt dışında konutlar işyerleri okullar, ibadet yerleri, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları, istasyonlar anıtlar, turistik tesisler ticari zirai, sınai tesisler, yapılar ve eklentileri, karayolları, demiryolları, limanlar, iskeleler, köprüler, tüneller, kanallar, barajlar, mendirekler, kanalizasyonlar, sulama tesisleri ve bunların benzerleri her türlü inşaatları yapmak  veya yaptırmak, ihalelerine katılmak, ihalesini yapmak, bunların alımını, satımını ve yönetim işlerini yapmak. 
b- Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlamak, uygulamak,kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 
c- Konusu ile ilgili, sıhhi, elektrik, ısıtma klima asansör ve benzeri tesisatların yapımı, montajı, yaptırılması, hafriyat ve nakliyat işlerini gerçekleştirmek, 
d- Toplu konut veya işyeri ihtiyaçlarını organize etmek, inşaatlarını yapmak, 
e- Konusu ile ilgili teknik bürolar kurmak, inşaatla ilgili projeler çizmek veya çizdirmek etütler yapmak, danışmanlık yapmak, yarışmalar tertip etmek veya yarışmalara katılmak,  
f- Her türlü taşınmazın alımını, satımını, pazarlanmasını,ticaretini, yönetimini, işletilmesini, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak, organizasyon ve yönetim hizmeti vermek, 
g- Yapımını taahhüt ettiği işleri kısmen veya tamamen taşeron ve müteahhitlere vermek, ihalelere katılmak, 
h- Mülkiyetinde bulunan, satın aldığı veya kat karşılığı yada hasılat paylaşımı ile taahhütte bulunduğu arsalar üzerine inşaatlar yaparak bunların tümünü veya bağımsız bölümlerini üçüncü şahıslara satmak, kiraya vermek, işletmek, 
i- Konusu ile ilgili yapıların tefrişinde kullanılan elektrikli ve elektriksiz ev aletleri, mobilya halı gibi malzemeleri ile inşaat malzemeleri orman ürünleri ile amaç ve konusu dahilinde alım satım ithalat ihracat pazarlama mümessillik kontrollük taahhüt ve müteahhitlik acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak, 
j- Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, katlı mağazalar ve süper marketler, konaklama tesisleri, rekreasyon ve eğlence merkezleri, park, otopark, sinema, tiyatro, kültür merkezleri ve benzeri yerleri tesis etmek, bizzat veya işbirliği yoluyla işletmektir.  
Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için :  
1- Gerekli araç, nakil vasıtaları makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak ithal etmek gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak devir ve ferağ etmek gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek gayrimenkuller ve tesisler kiralamak arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak depolar satış ve teşhir yerleri kurmak gerektiğinde bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak iktisap olunan gayri menkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek üzerlerine irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. 
2-Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratları marka, patent, teknik yardım, ticaret unvanı, imtiyaz ve ruhsatnameler ve bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir kullanabilir, şirket adına tescilini talep edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir. 
3-Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir. Yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. 
4-Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir. 
5-Amaç ve konuları ile ilgili ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir,  
6- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ziylan Gayrimenkul İletişim Bilgileri
Adres: Mahmutbey Merkez Mh.Taş Ocağı Yolu Cd.No:24/4 Bağcılar
Telefon: 0212 446 89 89

 

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Büyükyalı'da "tatil gibi yaşam" fırsatları sürüyor
  • 23.06.2021 11:46

Büyükyalı'da "tatil gibi yaşam" fırsatları sürüyor

Büyükyalı, her ihtiyaç ve beklentiye cevap verecek özellikleriyle sakinlerine ta ...

İzoder “Güvenli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşamamız mümkün
  • 08.10.2020 15:08

İzoder “Güvenli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşamamız mümkün

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER, ‘Dünya Konut Günü’ dolayısıyl ...

Büyükyalı'nın 'yeni yıldızları' görücüye çıktı
  • 10.10.2018 11:01

Büyükyalı'nın 'yeni yıldızları' görücüye çıktı

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut GYO güv ...

Büyükyalı İstanbul'un Gün Kapı etabı satışa çıktı!
  • 12.05.2017 11:16

Büyükyalı İstanbul'un Gün Kapı etabı satışa çıktı!

Şehrin merkezindeki yeni “Deniz semti” Büyükyalı İstanbul’un Gün Kapı etabı, yoğ ...

Büyükyalı İstanbul, Cityscape Dubai'de yerini alıyor!
  • 01.09.2016 14:02

Büyükyalı İstanbul, Cityscape Dubai'de yerini alıyor!

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat, Büyükyalı İstanbul'u Dubai CityS ...

Doğru zamanda doğru yatırımı yapın!
  • 14.07.2016 14:25

Doğru zamanda doğru yatırımı yapın!

Geleceği gören iyi bir yatırımcı, bugünden fırsatları yakalar, geleceğine değer ...