Edip Gayrimenkul Yatırım 29 Nisan’da genel kurula gidiyor

Edip Gayrimenkul Yatırım 29 Nisan’da genel kurula gidiyor

Edip Gayrimenkul Yatırım, 29 Nisan 2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapacak

Edip Gayrimenkul Yatırım, 29 Nisan 2014 tarihinde olağan genel kurula giderek 2013 yılındaki hesap dönemini değerlendirecek. Toplantı 29 Nisan 2014 günü saat 11:00'de Mahmutbey Merkez Mahallesi'nde Taşocağı Caddesi'nde 212 AVM Bağcılar/İstanbul adresinde gerçekleşecek.

Genel Kurulun gündemi şöyle:

Edip Gayrimenkul Yatırım 29/04/2014 tarihli olağan genel kurul gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 
6. "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
17. Dilekler ve kapanış.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Edip Gayrimenkul’ün Bağcılar otelinin değeri 36.8 milyon lira
  • 05.05.2014 15:51

Edip Gayrimenkul’ün Bağcılar otelinin değeri 36.8 milyon lira

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi, Bağcılar Mahmutbey’deki otelin değerleme raporu ...

Edip Gayrimenkul Yatırım genel kurul toplantısı sonuçlandı
  • 29.04.2014 17:03

Edip Gayrimenkul Yatırım genel kurul toplantısı sonuçlandı

Edip Gayrimenkul Yatırım’ın 2013 yılını değerlendirdiği olağan genel kurul topla ...

Edip Gayrimenkul Yatırım kâr dağıtım kararını güncelledi
  • 04.04.2014 08:15

Edip Gayrimenkul Yatırım kâr dağıtım kararını güncelledi

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi kâr dağıtım kararını açıkladı ...

Edip Gayrimenkul Yatırım 29 Nisan’da genel kurula gidiyor
  • 02.04.2014 15:45

Edip Gayrimenkul Yatırım 29 Nisan’da genel kurula gidiyor

Edip Gayrimenkul Yatırım, 29 Nisan 2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı ...

Edip Gayrimenkul Yatırım sermayesini 65 milyon liraya çıkardı
  • 01.01.2014 08:56

Edip Gayrimenkul Yatırım sermayesini 65 milyon liraya çıkardı

Edip Gayrimenkul Yatırım 50 milyon lira olan sermayesini 15 milyon lira artırara ...

Edip GYO, ödenmiş sermayesini 65 milyon liraya çıkardı
  • 25.12.2013 15:23

Edip GYO, ödenmiş sermayesini 65 milyon liraya çıkardı

Edip Gayrimenkul Yatırım, ödenmiş sermayesini 50 milyon liradan 65 milyon liraya ...