maritbet girişmaritbet
Avrasya GYO faaliyeti olmayan hangi firmayı devralıyor?

Avrasya GYO faaliyeti olmayan hangi firmayı devralıyor?

Avrasya GYO, yüzde 75’ine sahip olduğu Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri’ni devralıyor

Avrasya GYO, sermayesi 960 bin lira, nominal değeri 22.92 lira olan Metro Turizm'i 22 milyon liraya satın almak üzere harekete geçte. Şirket yaptığı açıklamada devralma yöntemi ile birleşileceğini kaydetti. Avrasya GYO yaptığı açıklamalarda şu bilgilere yer verdi:

  • Edirne İli Merkez İlçesi, Kirişhane Mh. Soğukkuyu Mevkii 48IIb Pafta, 2261 Ada, 11 ve 12 Parselinde kain gayrimenkullerin maliki olan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 593975 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 02.12.2013 tarh ve 38 numaralı Kararı, Yönetim Kurulumuzun 20.12.2013 tarih ve 42 sayılı kararıyla revize edilerek Metro A.Ş.'nin sahibi olduğu gayrimenkullerin bu şirketin aktif toplamının en az %75'ini oluşturduğunun anlaşılması şartıyla alınması şeklinde revize edilmiştir.
  • Buna göre bahse konu gayrimenkullerin güncel rayiç değerleri hem Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış 28.11.2013 tarih ve 2013-OZ-049 sayılı değerleme raporu ile hem de Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/307 Esas numaralı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesi düzenlenen Bilirkişi Raporunda belirlenmiştir.
  • Bulunan değerler de Metro A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanununun 69, 78 ve 79. Maddelerinin yönlendirmesiyle Türkiye Muhasebe Standartlarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı'nın 29 ve 39. Maddeleri uyarınca 07.07.2014 tarihinde muhasebe kayıtlarına aktarılmış olup, bu durumda Metro A.Ş.'nin 07.07.2014 Tarihli finansal tablosuna göre, Şirketin 27.585.934,90 TL'lik aktif toplamının 24.004.194,20 TL'sini gayrimenkuller oluşturduğundan, bahse konu şirkete iştirak edilmesi için III-48.1 sayılı Tebliğin 28. Maddesinin (d) bendinde zorunlu olarak belirtilen oranın mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  • Açıklanan nedenlerle, Metro A.Ş.'nin hisselerinin satın alınmasıyla ilgili hukuken bir engel olmadığı anlaşıldığından Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye ait olan Metro A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasına, bu hususta hisse devir sözleşmelerinin ve gerekli her türlü belgelerin hazırlanarak gerekli yerlere başvuru ve bilgilendirmelerin yapılmasına, keyfiyetin KAP'da kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Birleşme gerekçesi;

  • Sermayesini temsil eden payların Tamamı Şirketimiz tarafından satın alınan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. firmasının aktifinde gayrimenkuller dışında başka bir mal varlığı olmaması ve bu firmanın başkaca ticari faaliyetinin olmaması nedeniyle, söz konusu gayrimenkullerin Şirketimizin ana faaliyet konusuna uygun tarzda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Metro Hotel Apartments Edirne için start verildi!
  • 25.02.2021 10:21

Metro Hotel Apartments Edirne için start verildi!

Avrasya GYO, Edirne'deki Metro Hotel Apartments projesi için sözleşmeleri imzala ...

Avrasya GYO, o terminali almaktan vazgeçti!
  • 03.10.2014 12:47

Avrasya GYO, o terminali almaktan vazgeçti!

Avrasya GYO, Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni satın almaktan vazgeçti ...

Avrasya GYO, yönetim kurulu üyelerini belirledi
  • 02.10.2014 09:38

Avrasya GYO, yönetim kurulu üyelerini belirledi

Avrasya GYO, yönetim kurulu üyelerini ve komitelerini belirledi ...

İDO ve Metro Turizm, denizle kara yolculuğunu birleştiriyor!
  • 18.09.2014 14:29

İDO ve Metro Turizm, denizle kara yolculuğunu birleştiriyor!

İstanbul’dan 9 saat süren İzmir yolculuğu, İDO ile Metro Turizm'in yaptığı iş bi ...

Avrasya GYO faaliyeti olmayan hangi firmayı devralıyor?
  • 13.08.2014 15:42

Avrasya GYO faaliyeti olmayan hangi firmayı devralıyor?

Avrasya GYO, yüzde 75’ine sahip olduğu Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri ...