maritbet girişmaritbet
Kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi

Kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm, "taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedelinin, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmesine" yönelik düzenleme uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak.

Kanuna göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Kanunla adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

Genel Kurulda daha sonra müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak, Teklif Meclis'te kabul edildi!
  • 16.03.2023 09:41

Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak, Teklif Meclis'te kabul edildi!

Afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için ge ...

Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı
  • 10.03.2023 09:51

Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Al ...

Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
  • 26.01.2023 09:20

Yeni Konut Finansmanı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na il ...

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasını içeren teklif yasalaştı!
  • 19.01.2023 09:22

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasını içeren teklif yasalaştı!

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlam ...

Kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi
  • 09.06.2022 08:53

Kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki ...