Gayrimenkul alımında dikkat edilecek noktalar

Gayrimenkul alımında dikkat edilecek noktalar

Gayrimenkul alırken dikkat edilecek bazı ince noktalar var...

Gayrimenkul alırken dikkat edilecek bazı ince noktalar var. Bunlar, belli başlıklar altında aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.


1- Gayrimenkulün Eski Vergi Borcu Özellikle, kullanılmış gayrimenkul alanların, gayrimenkulün geçmiş yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini, başka bir anlatımla emlak vergisi borcunun olup olmadığını, araştırmalarında yarar vardır.

Bunun pratik yolu da, satıcının makbuzlarını kontrol etmek hatta her ihtimale karşı, fotokopisini alıp saklamaktır. '*' Emlak Vergisi Yasası'nın 30. maddesinin son fıkrasına göre; satış konusu gayrimenkulün, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinden, alıcı ve satıcı müteselsilen yani zincirleme sorumlu tutulmaktadır. Yani yeni alınan evin, birikmiş emlak vergisi borcu, yeni sahibinden alınabilmektedir. Gayrimenkulü satın alan kişi, ödediği geçmiş yıl emlak vergilerini, faiziyle birlikte daha sonra, önceki sahibine rücu edebilmektedir.


2- Gayrimenkulün Tapudaki Değeri Gayrimenkulün, tapudaki değeri birkaç açıdan önemlidir.
a) Gelir Vergisi Yönünden Gayrimenkullerin, 1 Ocak 2007den itibaren, iktisap yani "edinme tarihinden itibaren beş yıl içinde" elden çıkarılmasından sağlanan kazancın "Değer Artış Kazancı" olarak beyan edilip, yüzde 15-35 arasında değişen, gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir (GVK Mükerrer Md.80/6veMd.103).


Satın aldığı gayrimenkulü, beş yıl içinde elden çıkarmaları, yani satmaları söz konusu olanların, düşük değer üzerinden alış yapmaları sakıncalı olmaktadır. Satın aldıkları gayrimenkulün alım değerini tapuda düşük gösterenler, bu gayrimenkulü beş yıl içinde sattıklarında, gerçeğin de üzerinde yüksek bir kazanç ortaya çıkabilir.
Bu kazançta beyanname verilmesini ve vergi ödenmesini gerektirebilir.
b) Harç Yönünden Alım-satıma konu olan gayrimenkulün tapu harcına esas (üzerinden tapu harcı ödenecek) değeri, alım-satım değeridir.
Alım-satım sırasında, hem alıcı hem de satıcı binde 15'er oranında, "tapu harcı" ödemektedirler.


3- Emlak Vergisi Bildirimi Gayrimenkul alanların, gayrimenkulün alındığı yılın sonuna kadar, örneğin 2009'da alanların, 31 Aralık 2009'a kadar, ilgili belediyeye "Emlak Vergisi Bildirimi" vermeleri gerekmekteydi.
Gayrimenkulün, bütçe yılının son üç ayı içinde (örneğin 1 Ekim 2009'dan sonra) alınması halinde ise, emlak vergisi bildiriminin, gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren "üç ay içerisinde" verilmesi gerekmektedir (EVK Md. 23).
Emlak vergisi ise 2010'dan itibaren ödenecektir. Gayrimenkulün alındığı yılın vergisini de, satıcı kimse o ödeyecektir.


4- Eşe ve Çocuğa Alınan Gayrimenkul Gayrimenkulün, eş ya da çocuk adına alınması, ancak bedelinin aile reisi tarafından ödenmesi halinde "ivazsız" yani karşılıksız bir intikal söz konusu olmaktadır. Bu ise, veraset ve intikal vergisine tabidir. Eş ya da çocuğun beyanname verip, yüzde 5-15 arasında oranı değişen, veraset ve intikal vergisi ödemeleri gerekmektedir. Ancak, aile reisinin; eş ya da çocuğa gayrimenkulün bedelini "borç olarak" vermesi halinde, herhangi bir vergileme söz konusu olmamaktadır.

Kaynak: Şükrü Kızılot/ Hürses

  • Etiketler:

Yorum Yaz